چارتیک !  شبکۀ تخصصی آگهی املاک و خودرو


مدیریت  چارتیک ! 

تلفن:   33472310-021
پست الکترونیک:   ghodrati.abbas@gmail.com
آدرس پستی:   تهران، مسعودیه، خیابان شیرازی، کوچه ایمانی، فرعی دوم، پلاک 3 طبقه 3