چارتیک !  شبکۀ تخصصی آگهی املاک و خودرو


تلفن:   33472310-021
آدرس پستی:   تهران، مسعودیه، خیابان شیرازی، کوچه ایمانی، فرعی دوم، پلاک 3 طبقه 3