چارتیک !  شبکۀ تخصصی آگهی املاک و خودرو


 حریم خصوصی: 
  • ما فعالیت کاربران خود را بطور کامل زیر نظر می گیریم و مراقب اطلاعات محرمانۀ شما هستیم. ما راه های ارتباطی شما را اسپم نمی کنیم و در اختیار دیگران قرار نمی دهیم؛ از ایمیل برای ارسال لینک مدیریت آگهی و از شمارۀ موبایل برای ارسال کد تأیید و کلمۀ عبور استفاده می کنیم.

  • برای همۀ آگهی دهندگان محترم فقط متن و تصاویر آگهی به همراه شمارۀ موبایل و شمارۀ ثابت آگهی دهنده در اختیار مخاطبان قرار می گیرد و اطلاعات دیگر مثل IP، کلمۀ عبور، آدرس ایمیل و ... محرمانه حفظ خواهند شد.