باغ

انتخاب این آیتم ها  اجباری  است! در غیر اینصورت آگهی شما قابل پیش نمایش و ارسال نخواهد بود.

مقدار زمین های کوچک را به متر مربع و زمین های یزرگ را به هکتار وارد کنید و وارد کردن حداقل یکی از آنها  اجباری  است! همچنین می توانید ترکیبی از هکتار و متر را نیز وارد کنید.

انتخاب این آیتم ها  اختیاری  است و می توانید بصورت چند تایی انتخاب کنید.

سن درخت به سال، قیمت به  تومان  و پیش فرض قیمت، "تماس بگیرید" می باشد. فقط یکی از مقادیر قیمت را وارد کنید.

راهنمای ارسال

  موقعیت ملک

روی محل مورد نظر یک تپ یا کلیک بزنید ...

ارسال آگهی در این سایت پس از قبول قوانین و مقررات درج آگهی در این سایت انجام می شود.logo-enamad